Retourbeleid

Clipsandpaper.nl levert uitsluitend aan Bedrijven, Stichtingen en Verenigingen, niet aan particulieren. Hierbij geldt geen afkoelingsperiode, wat inhoudt dat er geen recht op retour geldt wanneer de afnemer niet tevreden is met de eigen aankoop. Artikelen welke speciaal voor de afnemer zijn besteld of op maat gemaakt, evenals artikelen met een korte houdbaarheidsdatum kunnen nooit geretourneerd worden.

Mocht het artikel verkeerd geleverd of defect zijn geldt er recht op vervanging. Hier gelden een aantal voorwaarden zoals ook beschreven in de Algemene Voorwaarden (zie ook onder getoond). Neem in geval van verkeerde levering of een defect contact op met ons per mail: info@clipsandpaper.nl onder vermelding van ordernummer, artikelnummer en beschrijving van het defect. Van beschadigingen aan de verzendverpakking en/of de producten dient u een te foto maken en deze aan ons door te sturen. Retouren dienen vooraf eerst aan ons gemeld te worden, waarna u een retourlabel van ons ontvangt.

11.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft, beantwoorden aan de overeenkomst;
  • of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.

11.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 14 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan Clips & Paper.

11.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan Clips & Paper.

11.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

11.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren na verloop van 15 dagen na aflevering.

Garantie
In de webshop staat aangegeven welke garantie onze leverancier/fabrikant verleent, deze houden wij ook aan. Als er geen termijn vermeld staat zal er een passende en redelijke garantietermijn gehanteerd worden.